Rostov-on-Don, Rusko

Прикладная геодезия

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: fyzikální vědy, prostředí
WWW stránka vysoké školy: www.donstu.ru
Privacy Policy