Brjansk, Rusko

Информационная безопасность автоматизированных систем

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: ochrana a bezpečnost
WWW stránka vysoké školy: www.tu-bryansk.ru/
Privacy Policy