Lodž, Polsko

Klinická psychologie

Psychologia kliniczna

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: sociální
Studijní systém : denní, externí
Studium online Studium online
WWW stránka vysoké školy: www.wsbinoz.edu.pl
Privacy Policy