Lodž, Polsko

Lékařské právo

Prawo medyczne

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Obor: Právo
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: právnické
Studijní systém : denní, externí
Studium online Studium online
WWW stránka vysoké školy: www.wsbinoz.edu.pl
Privacy Policy