stát
město
skupina oborů 
jazyk 
systém studia  
kvalifikace - Velká Británie
druh vysoké školy - Velká Británie  
status vysoké školy  
Aberystwyth, Velká Británie

Biochemie

Biochemistry

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: biologické
Kvalifikace: jiné
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.aber.ac.uk
Master of Biology (MBiol)
Privacy Policy