Vídeň, Rakousko

Veterinární lékařství

Veterinärmedizin

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Kvalifikace: Mag. med. vet.
Mag. med. vet., Diplomtierarzt
12 (2+4+6) Semester
360 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.vetmeduni.ac.at
Privacy Policy