Vídeň, Rakousko

Harfa

Harfe

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: umělecké
Kvalifikace: Mag. art.
Magister/Magistra der Künste, Mag. art
12 (2+6+4) Semester
360 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.mdw.ac.at
Privacy Policy