Vídeň, Rakousko

Hudební teorie

Musiktheorie

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: umělecké
Kvalifikace: Mag. art.
Magister/Magistra der Künste, Mag. art
10 (4+6) Semester
300 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.mdw.ac.at
Privacy Policy