Vídeň, Rakousko

Výtvarná umění

Bildende Kunst

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: umělecké
Kvalifikace: Mag. art.
Magister/Magistra der Künste, Mag. art
8 (4+4) Semester
240 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.akbild.ac.at
Privacy Policy