Graz, Rakousko

Právo

Rechtswissenschaften

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: právnické
Kvalifikace: Mag. iur.
Magister/Magistra der Rechtswissenschaften, Mag. iur
8 (2+4+2) Semester
240 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.uni-graz.at
Privacy Policy