Graz, Rakousko

Katholische Fachtheologie

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: humanitní
Kvalifikace: Mag. theol.
Magister/Magistra der Theologie, Mag. theol
10 (6+4) Semester
300 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.uni-graz.at
Privacy Policy